SEIREIKAI Karate 

KATA list

SEIREIKAI KARATE KATA

Seireikai Karate kata are a compilation of traditional Kyokushin & Oyama Karate.

The "8" Seirei Kata listed are directly influenced from Oyama Karate.

PRIMARY KATA LEVEL 1:

INTERMEDIATE KATA LEVEL 2:

ADVANCED & OPTIONAL KATA LEVEL 3:

OPTIONAL KATA BARROWED FROM OTHER STYLES

18 WEAPONS - BUKIJUTSU KATA OF SEIREIKAI KARATE

BO KATA:

NUNCHAKU KATA:

TONFA KATA:

SAI KATA: