usa SEIREIKAI Karate kyokushin    

KATA list

25 KATA OF SEIREIKAI KARATE KYOKUSHIN

Seireikai Karate kata are a compilation of traditional Kyokushin kata and the modernized kata of Oyama Karate.

The "6" Seirei Kata listed are directly influenced from World Oyama Karate kata.

PRIMARY KATA LEVEL 1:

INTERMEDIATE KATA LEVEL 2:

ADVANCED KATA LEVEL 3:

18 WEAPONS - KOBUJUTSU KATA OF SEIREIKAI KARATE

BO KATA:

NUNCHAKU KATA:

TONFA KATA:

SAI KATA: