SEIREIKAI KARATE

KATA

25 EMPTY HAND STYLES OF SEIREIKAI KARATE

PRIMARY KATA:

 • SHIRO OBI KATA

 • ORENJI OBI KATA

 • SHIRO OBI-URA

 • PINAN SONO 1 - 5

 • KIHON SONO 1 - 5

INTERMEDIATE KATA:

 • YANTSU

 • TSUKI NO KATA

 • SANCHIN

 • OKAN

 • KIHON SONO 6 - 8

ADVANCED KATA:

 • GEKISAISHO

 • SEIENCHIN

 • KANKU

 • KAI-HA

 • KORYU GOJUSHIHO

OPTIONAL KATA -- NOT REQUIRE25 EMPTY HAND STYLES OF SEIREISHIN KARATE

 • NISEISHIHO

 • TENSHO

 • WANSHU

 • NAIHANCHI

 • SEIPAI

 • UNSU

 • TSURU

 • PASSAI

18 WEAPON STYLES OF SEIREIKAI KARATE

KOBUJITSU KATA

BO STAFF:

 • BO SONO 1-3

 • CHION

 • SOKI

NUNCHAKU:

 • NUNCHAKU SONO 1-3

 • SHIHOKAZE

TONFA:

 • TONFA SONO 1-3

 • GANKI NO TONFA

 • TAIZAN

SAI:

 • SAI SONO 1-3

 • GANKI NO SAI