SEIREIshin KARATE

KATA

30 STYLES OF SEIREISHIN KARATE

PRIMARY KATA-BASIC:

 • SHIRO OBI KATA

 • ORENJI OBI KATA

 • PINAN SONO 1 - 5

 • KIHON KATA SONO 1 - 5

 • YANTSU

 • SANCHIN

INTERMEDIATE KATA:

 • TSUKI NO KATA

 • GEKISAISHO

 • KAI-HA

 • TEKKI SONO 1 - 3

 • KUMITE NO KATA 1 - 3

ADVANCED KATA:

 • SEIENCHIN

 • KANKU

 • NISEISHIHO

 • SEIPAI

 • TSURU

 • WANSHU (EMPI)

 • KORYU GOJUSHIHO

OPTIONAL KATA:

 • SHIRO OBI-URA

 • PASSAIDAI

 • UNSU