SEIREIkai KARATE

KATA LIST

26 STYLES OF SEIREIKAI KARATE

PRIMARY KATA-BASIC:

 • SHIRO OBI KATA
 • SHIRO OBI-URA
 • ORENJI OBI KATA
 • SEIREI KATA ICHI
 • SEIREI KATA NI
 • SEIREI KATA SAN
 • SEIREI KATA YON
 • SEIREI KATA GO
 • SEIREI KATA ROKU
 • SEIREI KATA NANA

INTERMEDIATE KATA:

 • YANTSU
 • SANCHIN
 • TSUKI NO KATA
 • GEKISAI-DAI
 • GEKISAI-SHO
 • KAI-HA
 • TEKKI SONO 1, 2, 3

ADVANCED KATA:

 • KUMITE NO KATA
 • PASSAI
 • SEIENCHIN
 • KANKU
 • NISEISHI
 • SEIPAI
 • TSURU
 • KORYU GOJUSHIHO

SECONDARY KATA OPTIONAL:

 • PINAN KATA 1 - 5
 • PINAN KATA URA 1 - 5
 • SAIFA
 • WANSU (EMPI)
 • UNSU